ARHANGHEL I

Realizat prin topirea sticlei, tehnica fuzionarii cu structuri reliefate si a picturii arse succesiv, montat tiffany

Dimensiune – 0.53  m