VITRALIU - METAMORFOZA I

Realizat prin topirea sticlei, tehnica fuzionarii cu structuri reliefate si a picturii arse succesiv, montat in bara de plumb

Dimensiune – 0.37 x 1.81 m

Locatie – Piatra Neamt