VITRALII – SF. MC. ZENOVIE ȘI SF. MC. ZEVONIA

Realizat prin topirea sticlei, tehnica fuzionării cu structuri reliefate și a picturii arse succesiv, montat în bară de plumb

Dimensiune – 0.45 x 0.30  m